Marius
Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger
20/09/2023

Op initiatief van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn willen samenwerkende dierenhulporganisaties en dierenartsen een landelijk project ontwikkelen voor het gratis uitvoeren van castraties en sterilisaties van katten bij minima huishoudens die zijn aangesloten bij de voedselbank of leven onder of op bijstandsniveau.

In samenwerking met de gemeente Groningen wordt op 4 oktober 2023 een pilotproject gestart voor 250 katten, dat als voorbeeld dient voor het gefaseerd uitrollen van het project naar andere gemeenten in Nederland. Wethouder Eelco Eikenaar zal hiervoor het startsein geven. Onze boodschap: Een fors percentage van de minima huishoudens heeft katten die niet zijn gecastreerd of gesteriliseerd.

Het geld om de dieren te laten behandelen is gewoonweg niet aanwezig, maar de aanwas van nestjes verwilderde kittens, zwerfkatten en gedumpte katten in asielen neemt zorgwekkend toe. Door te helpen aan de voordeur kan worden voorkomen dat niet geholpen katten via de achterdeur naar buiten gaan, zich vermenigvuldigen en daarmee een bedreiging vormen voor de natuur door predatie. De goede samenwerking en verdere ontwikkeling van het castratieproject zullen bijdragen aan het verminderen van het zwerfkattenprobleem.

De gratis castratie-actie wordt mogelijk gemaakt doordat dierenartsen tegen kostprijs meedoen, door de belangeloze inzet van de dierenhulporganisaties en doordat de gemeente Groningen een belangrijke financiële bijdrage levert om de dierenartskosten te betalen. Dit is trouwens nog maar het begin, uiteindelijk willen we katten van minima gratis laten helpen in heel Nederland, maar dat kan alleen met de hulp van de overheid. We roepen sowieso alle kattenbezitters in Nederland op om hun kat te laten castreren of te steriliseren om nog meer ongewenste nestjes te voorkomen.

En natuurlijk vragen we onze achterban: “Overweeg je om een kat aan te schaffen? Neem dan eerst een kijkje in het asiel, waar momenteel heel veel katten zitten te wachten op een baasje. Denk ook goed na of je de kosten wel kunt dragen. Een huisdier heb je niet voor even maar voor zijn hele leven.” Gemeenten kunnen zich straks via de website aanmelden om ook deel te nemen aan dit initiatief.   

Dit artikel is geplaatst door Marius

Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger


>