Lidmaatschap

Maak samen met ons het verschil


De NFDO is een toegewijde brancheorganisatie die het welzijn van dieren in Nederland bevordert. Wil je samen met ons het verschil maken voor dieren in nood? Word vandaag nog lid en sluit je aan bij onze missie!  Lees meer >Lidmaatschap NFDO

Wilt u uw organisatie aanmelden als lid? Op deze pagina vindt u de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NFDO. Maak voor uw aanmelding s.v.p. gebruik van het onderstaande aanmeldingsformulier ‘lidmaatschap NFDO’.

Beschikt u niet over digitale informatie, zoals kopieën van uw statuten, het meest recente inschrijvingsbewijs van de KvK en/of de meest recente jaarrekening? Dan kunt u de genoemde documenten ná uw digitale aanmelding per post opsturen aan: NFDO, Akkerwinde 24, 2951 HB ALBLASSERDAM (alleen volledige aanmeldingen worden in behandeling genomen)

Voorwaarden lidmaatschap
  • Gewone leden en aspirantleden* zijn zelfstandige dierenopvang- en dierenvervoersorganisaties, die:

    1. zijn ondergebracht in een rechtspersoon waarvan de bedrijfsvoering voldoet aan de wet- en regelgeving.

    2. de doelstelling van de Vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de Vereniging.

    *Aspirantleden kunnen organisaties zijn die nog geen zelfstandige status hebben, zoals dierenopvangen die bezig zijn te ontliëren van de dierenbescherming en organisaties in oprichting.
Contributiebedrag

De contributie bedraagt per jaar: €225,-* 

  • Leden die vanaf 1 juli van een lopend jaar als lid toetreden betalen - voor de rest van het jaar € 100,- voor de contributie.
  • Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.


Aanmelding lidmaatschap

U kunt zich aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Mail dit naar info@nfdo.nl samen met een scan van de statuten van de betreffende organisatie, een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel en de jaarcijfers over het meest recente volledige kalenderjaar. Eventuele vragen over het formulier kunt u mailen naar info@nfdo.nl. Na binnenkomst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier neemt de secretaris een besluit over toelating. Volgens het Huishoudelijk Reglement kunnen leden nog 2 weken na aankondiging op de website bezwaar maken (dit gebeurt in de praktijk bijna nooit). Daarna ontvangt men een bevestiging van het lidmaatschap en de contributiefactuur.

>