Aanvraag

Nederlande Federatie Dierenopvang Organisaties

Aanvraagprocedure

1

Een opvangcentrum voor gezelschapsdieren kan een verzoek tot erkenning indienen via een mail, waarbij de ingevulde Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum, de bestuursverklaring en diverse in de checklist gevraagde documenten als bijlagen worden meegezonden.

2

De NFDO bevestigt de ontvangst via de mail en controleert of de gevraagde documenten compleet zijn.
Eventueel worden ontbrekende documenten en/of gegevens opgevraagd.

3

De NFDO controleert of de inhoud van de documenten aan de gestelde eisen voldoet.

4

De NFDO maakt een afspraak met het opvangcentrum voor een audit.

5

Tijdens de audit bezoeken 2 rapporteurs het opvangcentrum en wordt een 'Checklist rapporteur' ingevuld.

6

De 2 rapporteurs bespreken hun bevindingen met het opvangcentrum en maken evt. vervolgafspraken.

7

De NFDO beoordeelt de ingevulde 'Checklist rapporteur'.

8

De beoordeling kan leiden tot:
- Erkenning
- Afspraken over een vervolgbezoek
- Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan aan de eisen c.q. afspraken volgt afwijzing. De NFDO zal echter altijd moeite doen om een lid te helpen te voldoen aan wet- en regelgeving en dus aan de eisen uit de Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum en het lid in het proces naar erkenning begeleiden.

9

Indien een dierenopvangcentrum wordt erkend, wordt dit op de website van de NFDO vermeld.
In overleg met het desbetreffende dierenopvangcentrum wordt een persbericht opgesteld, waarmee het dierenopvangcentrum regionale media kan benaderen.

10

Na erkenning ontvangt het dierenopvangcentrum tevens een ingelijst certificaat en een bordje 'NFDO-erkend' tijdens een feestelijke uitreiking ter plekke.

11

De erkenning is maximaal 2 jaar geldig.

12

Het dierenopvangcentrum dient elk jaar voor 1 juli de laatste versie van de 'Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum' opnieuw in te vullen en compleet met alle bijlagen, inclusief jaarverslag en asielcijfers over het voorgaande jaar aan de NFDO te sturen.
Het niet op tijd insturen van deze gegevens betekent verlies van de NFDO-erkenning.

13

De NFDO toetst jaarlijks of de ingevulde gegevens nog aan de eisen voldoen en maakt afspraken ter verbetering met het dierenopvangcentrum, wanneer de gegevens niet aan de eisen voldoen.

14

Elke 2 jaar vindt opnieuw een bedrijfsbezoek inclusief audit bij het dierenopvangcentrum plaats.

15

Hierna wordt deze procedure opnieuw vanaf stap 5 doorlopen.

>