De stichting Dierencentrum Achterhoek is hét dierenasiel in de Achterhoek.

7 Achterhoekse gemeenten hebben hun wettelijke taak volgens BWB 5.8 aan ons uitbesteed, daarnaast vangen wij dieren op uit diverse problematische situaties waar een eigenaar even tijdelijk niet voor zijn dier/ dieren kan zorgen. Ook geven we inwoners van onze contractgemeenten de gelegenheid om afstand te kunnen doen van hun huisdier, mits wij voldoende capaciteit hiervoor hebben. Alle aan ons toevertrouwde dieren verzorgen we zo professioneel mogelijk, volgens geldende wet- en regelgeving én bovenal natuurlijk met veel passie en liefde. Voor dieren, die niet meer terug naar hun eigenaar kunnen doen wij ons uiterste best om een fantastisch nieuw thuis te vinden.

We werken nauw samen met diverse andere Stichtingen in onze regio, zoals de dierenambulance. Verder vinden wij het onze taak op het vlak van voorlichting en preventie zo veel mogelijk te informeren zodat het huisdierenwelzijn steeds verder op een hoger niveau kan worden getild. Mede daarom is het Dierencentrum Achterhoek lid van de NFDO, om dit met de andere onafhankelijke dierenorganisaties in Nederland te bewerkstelligen! Samen staan we sterk, kunnen wij groeien en onze stem laten gelden!

Dit artikel is geplaatst door Anja Wasman

Secretaris NFDO


>