Wat doen we en wat is de visie van De Bonte Piet?

De doelstelling van De Bonte Piet is het opvangen, revalideren en verzorgen van wilde inheemse dieren die tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven. In 2023 betrof dit ruim 5.500 dieren uit 29 gemeenten in Noord-Holland.

Dierenwelzijn is een ruim begrip dat betrekking heeft op zowel de fysieke als de gevoelsmatige gesteldheid van dieren. Binnen de Europese Unie is overeengekomen dat dieren op mensen lijkende “vrijheden” hebben. De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand van “de vijf vrijheden van Brambell”, te verdelen in drie stromingen: fysiek, natuurlijk en emotioneel. De Bonte Piet streeft voortdurend naar kennisdeling en -vergroting onder de medewerkers om de opvang, huisvesting, verzorging en terugplaatsing in de natuur van zieke en gewonde wilde inheemse dieren verder te verbeteren. De Bonte Piet verzorgt daarbij voorlichting aan bezoekers, met de nadruk op jongeren, om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het natuurbewustzijn van een breed publiek.

De activiteiten vinden het hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar als er veel jonge, verweesde dieren worden gevonden. Dieren kunnen 24 uur per dag worden gebracht, of door de mensen zelf of door de dierenambulance.

De Bonte Piet heeft 2,8 Fte vaste medewerkers en werkt daarbij met 100+ vrijwilligers. De Bonte Piet heeft een ANBI-erkenning, is een erkend leerbedrijf en is beneficiant van Stichting DierenLot.

Dit artikel is geplaatst door Anja Wasman

Secretaris NFDO


>