Organisatie

De leidende, betrouwbare branche-organisatie


Missie
De NFDO wil de leidende, betrouwbare brancheorganisatie zijn die pal staat voor de belangen van samenwerkende onafhankelijke dierenhulporganisaties in het algemeen en haar leden in het bijzonder en voor de belangen en het welzijn van noodlijdende en hulpbehoevende dieren.

Visie

De NFDO gelooft in een onafhankelijk netwerk van samenwerkende, professionele dierenhulporganisaties waar noodlijdende en hulpbehoevende dieren dicht bij huis in goede en betrouwbare handen zijn.De belangrijkste pijlers van de NFDO zijn:
  • Ondersteuning voor individuele dierenhulporganisaties.
  • Collectieve en effectieve belangen­behartiging
    voor alle dierenhulporganisaties.
  • Bevordering van samenwerking tussen dierenhulporganisaties.
  • Bevordering van het dierenwelzijn.
Verantwoording afleggen

De NFDO heeft gekozen voor een verenigingsvorm, zodat de leden directe invloed hebben op de totstandkoming en de uitvoering van besluiten.
Met onafhankelijke dierenhulporganisaties worden organisaties bedoeld die niet onder de landelijke organisatie op dierengebied vallen of hieraan gelieerd zijn. De NFDO hecht - in het belang van (zwerf)dieren en de maatschappelijke betrokkenheid – belang aan het in stand houden en versterken van dierenhulporganisaties in de regio, dicht bij de opdrachtgevers, afnemers, vrijwilligers, donateurs en sponsors.

Doelstelling NFDO

Het behouden en versterken van lokale dierenhulporganisaties:
Doelstelling 1

in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang dienen te worden ondergebracht.

Doelstelling 2

om de maatschappelijke betrokken­heid te vergroten door dierenhulporganisaties dicht bij de gemeenschap te behouden en daar onderdeel van te laten zijn.
Dit vergroot de plaatsingskansen van asieldieren, doordat in het “afzetgebied “ de verhouding tussen vraag enaanbod in evenwicht blijft.

Het bestuur


Pierre van Beusekom - Voorzitter

HANS VAN DEN HEUVEL - Penningmeester

Anja Wasman - secretaris

Ina Sämmang - Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders hebben geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden, wel op een acceptabele onkostenvergoeding.

De NFDO heeft geen mensen in dienst, maar werkt met vrijwilligers en externe ZZP'ers voor diverse werkzaamheden.
De vrijwilligers kunnen na overleg een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en/of reiskosten
De ZZP'ers  ontvangen een vergoeding conform contract.

>