Marius
Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger
06/02/2023

Stichting Katshuisch en Stichting SOS Kit en Kat hebben zich aangemeld voor lidmaatschap van de NFDO. Het bestuur heeft vastgesteld dat beide organisaties voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap en heeft besloten hen toe te laten als lid. Wij heten hen van harte welkom!

Let op!:
Conform Huishoudelijk Reglement kunnen NFDO-leden tot 2 weken na vermelding van toelating op de website van de NFDO bezwaar aantekenen tegen het lidmaatschap van deze nieuwe leden.
Mocht er vanuit de leden een bezwaar bestaan, dan kunt u deze mailen aan info@nfdo.nl.
Indien er geen bezwaren zijn, is de toelating na 2 weken definitief.

Dit artikel is geplaatst door Marius

Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger


>