Marius
Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger
29/05/2024

De Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) organiseert samen met De Koninklijke Hondenbescherming het ’Evenement Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid’.
Het evenement heeft tot doel gemeenten te informeren en te inspireren over de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van honden- c.q. dierenwelzijn.

Het programma bestaat uit diverse interessante lezingen, workshops en discussiemogelijkheden over onderwerpen en vragen zoals: Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan het terugdringen van bijtincidenten, het realiseren van veilige en aangename losloopgebieden en een effectieve handhaving? Hoe kan een gemeente voorbereid zijn op calamiteiten waarbij dieren betrokken zijn en hoe kan men samenwerken met andere partijen om dierenleed te voorkomen of te verminderen? En welke wetten en regels gelden er voor gemeenten op het gebied van dierenwelzijn en hoe kan men deze effectief toepassen en naleven?

Sprekers zijn onder meer:

Hans Manse (themahouder DCG Dieren in Criminaliteit en GGP van de Politie eenheid Rotterdam) over de aanpak van agressieve honden en het voorkomen van bijtincidenten.

Sieneke Groenman (beleidsadviseur Opvang & Welzijn bij de Koninklijke Hondenbescherming) over hoe je als gemeente een veilig en welzijnsvriendelijk hondenlosloopgebied inricht.

Pierre van Beusekom (NFDO), contractvorming Gemeente en Dierenwelzijnsorganisatie.

Laurens Jansen (senior Boswachter Publiek) over de inzet van kuddebeschermingshonden.

Daniella van Gennep (Hoofd Dierenwelzijn Dierenlot) over de Positieflijst en ontwikkelingen in de Wet dieren en de Omgevingswet.

Elly von Jessen (adviseur dierenwelzijn) en Just de Wit (Beleidsadviseur Dierenrechten bij de Koninklijke Hondenbescherming) over de wettelijke taak van de gemeente op gebied van dierenwelzijn.

Cleo van Wijk (Projectleider Dierenbescherming) en Kitty van der Linden (Manager Dierenhulp Dierenbescherming) over Dieren in Rampen.

Susan Hoogendoorn en Sheila Kebaum (NVWA) over samenwerking tussen de NVWA en gemeenten op het gebied van handhaving.

Deva Waal en Niek Janssen (DierVizier); DierVizier is primair een breed samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen.

Kennissessies van onder meer Marc Jacobs en Jelko de Ruijter (LID), Willeke van den Heuvel (adviseur dierenwelzijn) en Lilianne van Doorne (Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn).

Ook voor raadsleden, wethouders en handhavers is het evenement heel interessant en waardevol om een beleid te ontwikkelen voor het welzijn van dieren en hun interactie met de samenleving.

Meer informatie op: hondenbescherming.nl

Dit artikel is geplaatst door Marius

Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger


>