Marius
Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger
25/02/2023

Onlangs is er een spreekbuis opgericht om de samenwerking tussen wildopvangcentra en dierenambulances onderling te versterken en zo effectiever te kunnen zijn in het contact met de overheid. De voorlopige werknaam is ‘Spreekbuis  Wildopvang en Dierenambulances’. Ook de NFDO neemt deel aan deze spreekbuis.

De afgelopen jaren is het contact tussen overheid en dierenhulporganisaties intensiever geworden, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Wat het moeilijk maakt om vooruitgang te boeken is dat de overheid aankijkt tegen een versnipperde sector met veel verschillende geluiden. Daarom is voorgesteld een spreekbuis op te richten waarin samenwerking centraal staat.

Het doel is tweeledig:

  • Het waarborgen van kwalitatieve wildopvang- en vervoerscapaciteit in Nederland;
  • Het behartigen van de collectieve belangen van Nederlandse wildopvangcentra en dierenambulances.

De Spreekbuis heeft geen officiële status, maar onder leiding van Peter van Tulden van Wageningen Bioveterinary Research als onafhankelijke voorzitter wordt geprobeerd met alle dierenhulporganisaties af te stemmen en het werkveld van de wildopvang en dierenambulances te ondersteunen bij dossiers die belangrijk zijn voor wildopvangcentra en dierenambulances. De laatste tijd is er vooral hard gewerkt aan input voor de ‘Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten’.
Meer informatie lees je in de folder.

Dit artikel is geplaatst door Marius

Webdesigner, fotograaf & NFDO vrijwilliger


>