Veelgestelde vragen NFDO erkenning

Voor welke dierenorganisaties is NFDO-erkenning mogelijk?

NFDO-erkenning is op dit moment alleen mogelijk voor dierenopvangcentra die gezelschapsdieren opvangen. Uitgangspunt van “NFDO erkend” is de geldende relevante wet– en regelgeving in combinatie met (financiële) transparantie. Voor dierenopvangorganisaties die in –en uitheemse diersoorten opvangen, zal een soortgelijke beoordeling ontwikkeld worden. Betreffende opvangcentra zullen hierover t.z.t. geïnformeerd worden.

Hoe blijven dierenopvangorganisaties op de hoogte van relevante wet –en regelgeving waaraan zij moeten voldoen?

De NFDO zorgt ervoor als brancheorganisatie op de hoogte te blijven van wijzigingen in relevante wet –en regelgeving. Zij zal NFDO-erkende dierenopvangcentra en NFDO-leden hierover informeren.

Hoe verloopt een aanvraag om “NFDO erkend” te worden?

De Checklist waarmee “NFDO-erkenning” aangevraagd kan worden, is op te vragen bij de NFDO. Stuur hiervoor een e-mail aan info@nfdo.nl. Na het invullen en insturen van de Checklist, wordt deze binnen vier weken beoordeeld door de NFDO. Een bezoek aan de dierenopvangorganisatie wordt in onderling overleg gepland. De status “NFDO erkend” wordt a.d.h.v. de Checklist en het bedrijfsbezoek al dan niet toegekend.

Wat garandeert “NFDO erkend”?

“NFDO erkend” garandeert dat een dierenopvangorganisatie voldoet aan relevante wet –en regelgeving. Daarnaast garandeert het dat de organisatie financieel transparant is door eisen, die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden.

Wat kost het om “NFDO erkend” te zijn?

Aan de status “NFDO erkend” zijn voor leden van de NFDO geen kosten verbonden.

Is de beoordeling “NFDO erkend” onpartijdig?

De toetsingskaders zijn helder en hebben bij toetsing door verschillende personen gegarandeerd een gelijke uitkomst. Dit heeft als belangrijk voordeel dat toetsing niet perse door een certificeringsbureau gedaan hoeft te worden. Dat maakt dat erkenning qua kosten voor iedere organisatie haalbaar is.

Wat is het voordeel voor een dierenopvangorganisatie om “NFDO erkend” te zijn?

Voor een dierenopvangorganisatie is het van groot belang om naar stakeholders te kunnen uitdragen een “oké-organisatie” te zijn. Denk hierbij aan landelijke en gemeentelijke overheden, maar zeker ook aan de donateurs en/of leden. Het is voor hen immers belangrijk te weten dat de organisatie aan wet –en regelgeving voldoet en dat geschonken bedragen besteed zullen worden aan de doelstelling van de organisatie.

>