Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkeling

We zijn bezig met de ontwikkeling voor alle andere soort opvangcentrums en dierenambulances, zodat ook deze t.z.t. een erkenning kunnen aanvragen.

De NFDO-erkenning zal (bovenop de basis van wettelijke eisen en -financiële- transparantie) verder worden ontwikkeld als een doorlopende leer- en verbetergang. Hierbij kan gedacht worden aan (deel)certificaten op diverse gebieden die relevant (kunnen) zijn voor dierenopvangorganisaties. Onderwerpen voor (deel)certificaten kunnen onder andere zijn:


 • Omgevingsverrijking dierverblijven
 • Omgaan met HR-honden
 • (Re)socialisatie verwilderde katten en kittens
 • Oudere dieren
 • PR voor langzitters
 • Uitvoeren maatschappelijke projecten
 • (Basis)vaardigheden Social Media
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Werven en coachen vrijwilligers
 • Omgaan met agressie van klanten
 • Verzekeringen
 • Personeelsbeleid
 • Fondsenwerving
 • Educatie
Et cetera.
>