Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum

De eisen uit de “Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum” verzekeren dat een dierenopvangcentrum voldoet aan de geldende wet- en regelgeving voor de opvang van gezelschapsdieren. Daarnaast heeft de NFDO een aantal niet wettelijke, maar minstens zo belangrijke, eisen toegevoegd.

In de checklist staan alle normen verzameld waaraan een NFDO-erkend Dierenopvangcentrum moet voldoen.

De normen zijn verdeeld over 5 categorieën

1. Organisatie

2. Administratie

3. Huisvesting dieren

4. Verzorging dieren

5. Veterinaire zorg

Bij iedere norm die voortvloeit uit wettelijke eisen, staat vermeld in welke wet dit terug te vinden is, met verwijzing naar het betreffende artikelnummer. In de Checklist zijn eisen uit de volgende wet- en regelgeving meegenomen.

1.

De wet dieren (raamwet)

Meer info >

2.

Het Besluit Houders van Dieren, hoofdstuk 1, 3 en 6

Meer info >

3.

De Regeling Houders van Dieren, hoofdstuk 8

Meer info >

4.

Het Besluit Identificatie en Registratie van Dieren

Meer info >


Aan het eind van de Checklist is een bestuursverklaring opgenomen. Deze dient volledig en waarheidsgetrouw door het bestuur en de beheerder/manager van het dierenopvangcentrum ingevuld en ondertekend te worden.

>