Erkenningsregeling

De NFDO erkenning De NFDO heeft een onafhankelijk keurmerk voor zelfstandige dierenopvangcentra (die gezelschapsdieren opvangen) in het leven geroepen: de NFDO-erkenning.

De eisen uit de “Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum” verzekeren dat een dierenopvangcentrum voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. In deze erkenning heeft de NFDO bovendien een aantal niet wettelijke, maar minstens zo belangrijke, eisen toegevoegd.

Door te voldoen aan het totaalpakket van eisen, onderscheidt een dierenopvangcentrum zich als NFDO-erkend Dierenopvangcentrum.Tegenwoordig moeten dierenopvangcentra aan veel wettelijke eisen voldoen. Zowel gemeenten als het publiek stellen steeds hogere eisen aan dierenwelzijn en dus ook aan dierenopvangcentra. Zij willen in één oogopslag weten of ze erop kunnen vertrouwen dat het met het dierenwelzijn in een dierenopvangcentrum wel goed zit. Daarom is een keurmerk of erkenning een goed idee.

Het verzoek om een keurmerk kwam vanuit de leden zelf: zij hadden en hebben behoefte aan een keurmerk waarmee ze kunnen laten zien dat ze het goed doen en aan kwaliteit werken. Het bestaande keurmerk van de Dierenbescherming was meer toegespitst op dierenasielen van de Dierenbescherming zelf en daardoor minder geschikt voor onafhankelijke asielen.

Hoe werkt het NFDO keurmerk?

Voor de ontwikkeling van een toegankelijk, op de praktijk gericht en deugdelijk keurmerk, was de voorwaarde gesteld dat het organisaties moet omarmen en insluiten, in plaats van elitevorming te ontwikkelen. Hiertoe zijn drie uitgangspunten in acht genomen:

UITGANGSPUNT 1:

Voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren en optimale diergezondheid;

UITGANGSPUNT 2:

(Financieel) transparant zijn (gelijkwaardig aan ANBI eisen);

UITGANGSPUNT 3

Uitdaging geven aan organisaties zich te (blijven) verbeteren. (Zie  'toekomstige ontwikkelingen.')

Punt 1 en 2 zijn volledig verwerkt in de normen van de Checklist en vormen gezamenlijk het hart van de NFDO-erkenning. Het is haalbaar voor iedere dierenopvangorganisatie die voldoet aan wet- en regelgeving en (financieel) transparant is. De bijbehorende toetsingskaders zijn helder en hebben bij toetsing door verschillende personen gegarandeerd een gelijke uitkomst. Dit heeft als belangrijk voordeel dat toetsing niet perse door een certificeringsbureau gedaan hoeft te worden. Dat maakt dat het ook qua kosten voor iedere organisatie haalbaar is. Punt 3 wordt nader toegelicht onder 'Toekomstige ontwikkelingen'.

De NFDO-erkenning gaat vooral over het asielgedeelte, maar kan ook gelden voor het dierenpensiongedeelte.Op het moment dat een dierenopvangcentrum wordt erkend, heeft het opvangcentrum bewezen de nodige kennis van de door hen opgevangen gezelschapsdieren in huis te hebben. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Ze werken volgens heldere protocollen, die een basis leggen onder het zorgvuldig omgaan met dierenwelzijn. De erkenning is een garantie aan gemeenten en de consument dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting.

>