Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances

Onlangs is er een spreekbuis opgericht om de samenwerking tussen wildopvangcentra en dierenambulances onderling te versterken en zo effectiever te kunnen zijn in het contact met de overheid. ...

Lees dit artikel

Aanmelding 2 nieuwe leden

Stichting Katshuisch en Stichting SOS Kit en Kat hebben zich aangemeld voor lidmaatschap van de NFDO. Het bestuur heeft vastgesteld dat beide organisaties voldoen aan de voorwaarden voor ...

Lees dit artikel